Life Science, hälsovård och livsmedel

Life Science är en sektor i snabb utveckling och omställning. Samtidigt är det en av de mest reglerade, med omfattande lagstiftning och myndighetskrav för verksamheter som bedrivs inom Life Science, hälso- och sjukvård och livsmedel.

Cirios Life Science-team hör till de största och mest erfarna i Sverige. Vi representerar företag i juridiska frågor av både strategisk och operativ betydelse genom hela livscykeln. Genom internationella samarbeten med oberoende partnerbyråer kan Cirios Life Science-team stödja klienternas affärsverksamhet över hela världen.

Starkt fokus på strategiska affärer

Teamet har ett starkt affärsfokus som kombinerar expertis inom i strategiska avtal med djup förståelse för branschen ur såväl juridisk som kommersiell synvinkel, från tidiga samarbeten och finansiering, till börsintroduktioner och så småningom avslut via M&A och utlicensiering eller partnering.

Steget före i processerna

Tack vare omfattande erfarenhet och väletablerade kontakter i den svenska Life Science- och hälso- och sjukvårdssektorn kan Cirios Life Science-team ta ett helhetsgrepp och ligga steget före i processerna. Teamet består av mycket specialiserade och erfarna jurister inom alla relevanta områden såsom regulatoriska frågor och market access, immaterialrätt, dataskydd/GDPR, bolags- och börsrätt och de olika typer av avtal som är specifika för Life Science- och hälso- och sjukvårdssektorn. Gruppen har också stor expertis inom patenttvister och andra tvister där insatserna är höga. 

Teamets expertis omfattar läkemedel, bioteknik, medicinteknik, hälso- och sjukvård (inklusive digital vård), omsorg samt livsmedel, kosttillskott och kosmetika.

Kontakt

Områden

Relaterade nyheter