Fastigheter

Juridisk rådgivning ska alltid utgå från affären och vara väl grundad i erfarenhet från fastighetsbranschen – så arbetar Cirios fastighetsteam. Vi hjälper våra klienter i transaktioner, utvecklingsprojekt, joint ventures, med hyresavtal och andra nyttjanderätter, plan- och byggrätt, fastighetsfinansiering och fastighetsrelaterade tvister. 

 

Teamet har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och det finns erfarenhet av roller både som ledande befattningshavare i fastighetsutvecklingsbolag och från en rad styrelser i fastighetsbolag. Självfallet kan vi juridiken, men lika viktigt är att att vi förstår våra klienters affärsmål och hur de ska nås.

 

Utöver rådgivning inom fastighetsrätt ger vi råd till våra fastighetsklienter i frågor som digitalisering och proptech, men även dataskydd och andra rättsområden med hjälp av byrån specialister på de områdena. Fastighetsteamet hjälper förstås också våra klienter i andra branscher än fastighetsbranschen med råd om exempelvis hyresavtal för kontor, butiker eller produktionsanläggningar.

Kontakt

Områden

Relaterade nyheter