Life Science

Life Science utvecklar det vi behöver för att överleva och förbli friska – samtidigt som det krävs omfattande lagstiftning för att reglera de produkter och tjänster som erbjuds på marknaden inom området life science, hälsovård och livsmedel.

 

Ett team för hela affären

Av den anledningen är Cirios life science-team ett av de största och mest erfarna i Sverige, med ett unikt helhetserbjudande. Vi representerar klienter i alla faser av företagets livscykel, i juridiska frågor av både strategisk och operativ betydelse. I samarbete med Life Science-advokatbyråer i andra länder har Cirios Life Science-team kapacitet att bistå våra klienter i deras affärer över hela världen. Teamet har ett starkt transaktionsfokus och kombinerar enastående förmåga att genomföra affärer med en djup förståelse för branschen ur både juridisk och kommersiell synvinkel. Från finansiering i tidiga skeden av företagens livscykel, till börsintroduktioner och M&A eller utlicensiering.

 

Expertis på många fronter

Vårt Life Science-team har ett omfattande omfattande track record, samt ett väl etablerat kontaktnät inom hela ekosystemet för life science och hälso- och sjukvård, vilket möjliggör ett holistiskt synsätt och ett proaktivt tillvägagångssätt. Teamet består av advokater som är erfarna specialister inom alla relevanta rättsområden för Life Science-företaget, såsom regulatoriska frågor, immaterialrätt, dataskydd, offentliga upphandlingar, corporate finance och Life Science-specifika avtal. Inom gruppen finns också stor kompetens när det gäller patentmål och andra tvister där insatserna är höga. Teamets expertis täcker in:

  • Läkemedel och bioteknik
  • Medicinteknik och in vitro-diagnostik
  • Sjukvård och omsorg
  • Livsmedel och kosttillskott
  • Kosmetika

Kontakt

Relaterade nyheter