Energi och infrastruktur

I framkant av omställningen till ett hållbart samhälle

Cirios team för energi- och infrastruktur vill ligga i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi hjälper våra klienter att bland annat skapa elektrifierade motorvägar, infrastruktur för laddning, solparker och koldioxidneutrala industriprocesser som drivs av grön vätgas.

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling behöver varje stat, företag och individ överväga hur deras handlingar påverkar miljön. Energi- och infrastrukturföretag måste driva denna utveckling eftersom dessa branschers bidrag är avgörande för en hållbar omställning.

Jurister är avgörande för att strukturera, hantera och genomföra sådana samhällsomvandlingar. Advokatbyråer som Cirio hjälper till med att etablera och få finansiering till företag inom den förnybara energisektorn, strukturera partnerskap mellan konventionella och framväxande branscher och skapa regelverk för nya produkter som ursprungsgarantier och för nya marknader som marknaden för stödtjänster för el. I denna föränderliga omvärld, behöver aktörer stöd från advokater som  iklär sig en roll både som  rådgivare och möjliggörare för att framgångsrikt finna sin väg bland regelverk och i affärslivet finna den rätta vägen. 

Ett hjärta för hållbarhet och ny teknik

Cirios team för energi och infrastruktur anlitas återkommande för att hantera stora projekt, avancerade avtalsstrukturer och andra betydelsefulla ärenden för klienter inom dessa branscher. Vi är specialiserade på förnybar energi och har ett stort intresse för nya tekniska lösningar samt teknik som just börjat få kommersiell tillämpning. Vi stödjer en energitillgång genom hela dess livscykel; från tillstånd och planering via finansiering och konstruktion till drift, underhåll, refinansiering och slutligen avveckling och återställande eller re-powering. Genom vår erfarenhet av att representera alla typer av intressenter – säljare, köpare, investerare och finansiärer – inom den privata och offentliga sektorn samt inom offentlig-privata partnerskap, vet vi hur vi ska företräda olika sidors intressen.

Prestigelösa samarbeten för de bästa affärslösningarna

Teamet har gedigen erfarenhet av transaktioner och finansiering, kommersiella avtal, miljöregelverk och annan speciallagstiftning inom området. När det krävs specialistkunskap inom till exempel områden som tvistlösning, finansmarknad, fastigheter eller offentlig upphandling samarbetar vi med våra kollegor som är verksamma inom dessa fackområden. Alla våra specialistgrupper arbetar återkommande i ärenden med anknytning till energi- och infrastruktur vilket har givit dem en fördjupad branschkunskap.

Kontakt

Områden

Relaterade nyheter