Medarbetare

Ranking och referenser

Annika anses vara en av Sveriges ledande kapitalmarknadsjurister (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, and IFLR1000). Annikais calm and reliable.“ Chambers & Partners.

”She is very competent in her field,” highlights a client, who goes on to say: ”She has the habit of doing things to a high standard.” – Chambers Europe

Annika is named as a leading lawyer in Equity Capital markets in Sweden in Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 and Expert Guides.

Chambers Europe: “Annika Andersson of Cirio Advokatbyrå AB is well regarded in the equity market, with clients highlighting her ability to think outside the box and find a solution.”

 

Annika Andersson

Partner / Head of Capital Markets and Public M&A

Annika Andersson är partner och ansvarig för Cirios verksamhetsgrupp för kapitalmarknad och publik M&A. Hon är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och associationsrätt, med huvudsaklig inriktning på kapitalmarknadstransaktioner och publik M&A, såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden och samgåenden, apportförvärv och avknoppningar.

Annika är även rådgivare till noterade bolag och investerare rörande bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrning, noteringsregler, marknadsmissbruksregler (MAR), informationsgivningsregler, aktierelaterade incitamentsprogram, styrelseansvarsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden samt rörelse- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut, fondföretag och alternativa fondförvaltare.

Annika anses vara en av Sveriges ledande kapitalmarknadsjurister (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, and IFLR1000). Annika "is calm and reliable.“ Chambers & Partners.

Exempel på uppdrag

 • Sagax vid dess riktade emission om 2,1 miljarder SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • Företräder löpande Pareto Securities vid kapitalmarknadstransaktioner, såsom företrädesemissioner, riktade emissioner och börsintroduktioner, senast i samband med Biovicas företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner)
 • Sagax vid dess riktade emission om 2 miljarder SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • ABB vid dess avknoppning av Accelleron till aktieägarna i ABB genom en lex asea-utdelning och notering på SIX Swiss Stock Exchange
 • ICA Gruppen vid ICA-handlarnas Förbunds och AMF:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen om 107 miljarder SEK
 • Västerport Holding, indirekt ägt av Sagax och Nyfosa, vid dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Torslanda Property Investment
 • Boule Diagnostics vid dess företrädesemission om 150 MSEK
 • Sagax med dess inlösen av preferensaktier mot en inlösenlikvid om 571 MSEK
 • ABB med dess återköpsprogram av egna aktier för utskiftning av likvid från försäljningen av Power Grids till ABB:s aktieägare
 • Karolinska Development vid dess företrädesemission om 491 MSEK
 • Torslanda Property investment vid dess inlösenerbjudande av aktier om 337 MSEK
 • Netmore Group i samband med Buildroid Invests budpliktsbud till aktieägarna i Netmore Group
 • Sagax med dess private placement av D-aktier om 513 MSEK genom en accelererad bookbuilding
 • Acando i samband med CGI:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando
 • ABB med dess försäljning av Power Grids till Hitachi
 • Säljarna av australiensiska Big Time Gaming Pty Ltd till Evolution Gaming för en köpeskilling om upp till 450 MEUR i kontanta medel och aktier i Evolution Gaming
 • Sagax med dess private placement av D-aktier om 200 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • Artificial Solutions med dess omvända förvärv av Indentive och dess notering på First North
 • HNA i samband med dess försäljning av Radisson Group, dess förvärv av Radisson Group och dess budpliktsbud på Radisson Hospitality (tidigare Rezidor)
 • Sagax med dess företrädesemission av D-aktier om 656 MSEK
 • Karolinska Development med dess kvittningsemission om 451 MSEK
 • Abliva med dess företrädesemissioner och riktade emissioner
 • Sagax med dess SEK 1,9 miljarder inlösenerbjudande till dess preferensaktieägare i utbyte mot stamaktier av serie D
 • Sinch med dess börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
 • Bringwell i samband med Midsonas aktiebud till aktieägarna i Bringwell
 • Waystream med dess notering på First North
 • IFC (del av Världsbanken) 50 MUSD investering i Africa Oil
 • Helios 100 MUSD investering i Africa Oil
 • Meda med dess företrädesemission om SEK 2 miljarder
 • Freja eID med dess notering på First North
 • Steenord Corp.:s 626 MSEK kontantbud på Agrokultura
 • Acando med dess 480 MSEK aktiebud på Connecta
 • TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud på TransAtlantic
 • Medina Capital Fund LP:s kontantbud på Cryptzone
 • Isconova i samband med Novavax aktiebud på Isconova
 • AllTeles förvärv av Universal Telecom mot betalning i egna aktier
 • Sagax med dess preferensaktieemission om 370 MSEK
 • Svenska regeringen i samband med svenska statens deltagande i kreditfacilitet till SAS
 • TransAtlantic med dess företrädesemission om 550 MSEK och förvärvet av brittiska offshorerederiet SBS Marine och Österströms Rederi
 • Moberg Pharma med dess börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Small Cap
 • TransAtlantic med dess apportförvärv av Trans Viking från norska Kistefos
 • Sagax med dess företrädesemission om 372 MSEK
 • Riksgäldens försäljning av Carnegie och Max Matthiessen,
 • GHP:s börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Small Cap
 • Rezidors börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
 • GE Healthcares bud på Biacore
 • Electrolux avknoppning av Husqvarna och börsintroduktionen av Husqvarna på Nasdaq Stockholm, Large Cap
 • Mediaintressenters bud på VLT
 • Volvos avyttring av innehavet i Scania
 • Samgåendet mellan Pharmacia och Pfizer

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2010 - 2018 Advokatfirma Lindahl
2001 - 2009 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
1999 - 2001 Stockholms Tingsrätt
1999 Rowe & Maw, London
1998 - 1999 Advokatfirman Vinge, London

Utbildning

1998 University College London, London University, LL.M.
1997 Lunds Universitet, Jur.kand (LL.M.)
1996 - 1997 Universitetet i Aix-Marseille, International law och EU rätt

Medlemskap

2003 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Franska

Ranking och referenser

Annika anses vara en av Sveriges ledande kapitalmarknadsjurister (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, and IFLR1000). Annikais calm and reliable.“ Chambers & Partners.

”She is very competent in her field,” highlights a client, who goes on to say: ”She has the habit of doing things to a high standard.” – Chambers Europe

Annika is named as a leading lawyer in Equity Capital markets in Sweden in Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 and Expert Guides.

Chambers Europe: “Annika Andersson of Cirio Advokatbyrå AB is well regarded in the equity market, with clients highlighting her ability to think outside the box and find a solution.”

 

Exempel på uppdrag

 • Sagax vid dess riktade emission om 2,1 miljarder SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • Företräder löpande Pareto Securities vid kapitalmarknadstransaktioner, såsom företrädesemissioner, riktade emissioner och börsintroduktioner, senast i samband med Biovicas företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner)
 • Sagax vid dess riktade emission om 2 miljarder SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • ABB vid dess avknoppning av Accelleron till aktieägarna i ABB genom en lex asea-utdelning och notering på SIX Swiss Stock Exchange
 • ICA Gruppen vid ICA-handlarnas Förbunds och AMF:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen om 107 miljarder SEK
 • Västerport Holding, indirekt ägt av Sagax och Nyfosa, vid dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Torslanda Property Investment
 • Boule Diagnostics vid dess företrädesemission om 150 MSEK
 • Sagax med dess inlösen av preferensaktier mot en inlösenlikvid om 571 MSEK
 • ABB med dess återköpsprogram av egna aktier för utskiftning av likvid från försäljningen av Power Grids till ABB:s aktieägare
 • Karolinska Development vid dess företrädesemission om 491 MSEK
 • Torslanda Property investment vid dess inlösenerbjudande av aktier om 337 MSEK
 • Netmore Group i samband med Buildroid Invests budpliktsbud till aktieägarna i Netmore Group
 • Sagax med dess private placement av D-aktier om 513 MSEK genom en accelererad bookbuilding
 • Acando i samband med CGI:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando
 • ABB med dess försäljning av Power Grids till Hitachi
 • Säljarna av australiensiska Big Time Gaming Pty Ltd till Evolution Gaming för en köpeskilling om upp till 450 MEUR i kontanta medel och aktier i Evolution Gaming
 • Sagax med dess private placement av D-aktier om 200 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
 • Artificial Solutions med dess omvända förvärv av Indentive och dess notering på First North
 • HNA i samband med dess försäljning av Radisson Group, dess förvärv av Radisson Group och dess budpliktsbud på Radisson Hospitality (tidigare Rezidor)
 • Sagax med dess företrädesemission av D-aktier om 656 MSEK
 • Karolinska Development med dess kvittningsemission om 451 MSEK
 • Abliva med dess företrädesemissioner och riktade emissioner
 • Sagax med dess SEK 1,9 miljarder inlösenerbjudande till dess preferensaktieägare i utbyte mot stamaktier av serie D
 • Sinch med dess börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
 • Bringwell i samband med Midsonas aktiebud till aktieägarna i Bringwell
 • Waystream med dess notering på First North
 • IFC (del av Världsbanken) 50 MUSD investering i Africa Oil
 • Helios 100 MUSD investering i Africa Oil
 • Meda med dess företrädesemission om SEK 2 miljarder
 • Freja eID med dess notering på First North
 • Steenord Corp.:s 626 MSEK kontantbud på Agrokultura
 • Acando med dess 480 MSEK aktiebud på Connecta
 • TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud på TransAtlantic
 • Medina Capital Fund LP:s kontantbud på Cryptzone
 • Isconova i samband med Novavax aktiebud på Isconova
 • AllTeles förvärv av Universal Telecom mot betalning i egna aktier
 • Sagax med dess preferensaktieemission om 370 MSEK
 • Svenska regeringen i samband med svenska statens deltagande i kreditfacilitet till SAS
 • TransAtlantic med dess företrädesemission om 550 MSEK och förvärvet av brittiska offshorerederiet SBS Marine och Österströms Rederi
 • Moberg Pharma med dess börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Small Cap
 • TransAtlantic med dess apportförvärv av Trans Viking från norska Kistefos
 • Sagax med dess företrädesemission om 372 MSEK
 • Riksgäldens försäljning av Carnegie och Max Matthiessen,
 • GHP:s börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Small Cap
 • Rezidors börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
 • GE Healthcares bud på Biacore
 • Electrolux avknoppning av Husqvarna och börsintroduktionen av Husqvarna på Nasdaq Stockholm, Large Cap
 • Mediaintressenters bud på VLT
 • Volvos avyttring av innehavet i Scania
 • Samgåendet mellan Pharmacia och Pfizer

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2010 - 2018 Advokatfirma Lindahl
2001 - 2009 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
1999 - 2001 Stockholms Tingsrätt
1999 Rowe & Maw, London
1998 - 1999 Advokatfirman Vinge, London

Utbildning

1998 University College London, London University, LL.M.
1997 Lunds Universitet, Jur.kand (LL.M.)
1996 - 1997 Universitetet i Aix-Marseille, International law och EU rätt

Medlemskap

2003 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Franska

Relaterade nyheter

Nu startar Cirio Transaction Week 2024

Den 22–26 april arrangerar Cirio Advokatbyrå för fjärde året i rad mötesplatsen Cirio Transaction Week. Här samlas experter och rådgivare…

Cirio biträder ABB i dess minoritetsinvestering i Salt X

Cirio biträdde ABB i dess minoritetsinvestering i Salt X, ett svenskt greentech-bolag. Cirios team leddes av Annika Andersson (Kapitalmarknad och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Immaterialrätt
 • Digitalisering och tech

Cirio Transaction Week för fjärde året i rad

Den 22–26 april 2024 genomför vi Cirio Transaction Week för fjärde året i rad. Veckan innehåller som vanligt fem seminarier…

Cirio biträder Abliva i samband med dess fullt garanterade företrädesemission och en riktad emission av konvertibler

Cirio har agerat legal rådgivare till Abliva AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission om 46 MSEK och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Biovicas företrädesemission av units

Cirio agerade legal rådgivare till Pareto Securities som Sole Bookrunner i samband med Biovica International AB:s (publ) företrädesemission av units…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio har biträtt Sagax i samband med en riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor

Cirio har biträtt AB Sagax (publ) i samband med en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 2,1 miljarder kronor. Teckningskursen…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio biträder Freja eID i samband med dess riktade nyemission och upptagande av lån

Cirio har agerat legal rådgivare till Freja eID Group AB (publ) i samband med dess riktade nyemission om 2 640…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio ranked as ”Recommended firm 2023” by IFLR 1000

Cirio is proud to be ranked as ”Recommended firm 2023” by IFLR 1000 and across 6 practice areas. We have…

Cirio advises Sagax on a directed share issue raising SEK 2 billion

Cirio has advised AB Sagax (publ) in connection with a directed share issue raising proceeds of approximately SEK 2 billion….

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Säkerhetsläget, inflationen och investeringsklimatet – Del 2 av dag 1 Cirio Transaction Week

Omvärldsanalys och paneldebatt för aktörer på transaktionsmarknaden På första dagen av Cirio Transaction Week 2023 ser du en panel med…

Säkerhetsläget, inflationen och investeringsklimatet – Del 1 av dag 1 Cirio Transaction Week

På första dagen av Cirio Transaction Week 2023 träffar du en panel med framstående beslutsfattare och experter. Under två anföranden…

Cirio advises on the takeover offer for Torslanda Property Investment

Cirio is advising Västerport Holding AB on its mandatory takeover bid to the shareholders of Torslanda Property Investment AB (publ),…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd

Cirio advises Boule in connection with its fully secured preferential rights issue

Cirio acts as legal adviser to Boule Diagnostics AB (publ) in connection with its fully secured preferential rights issue of…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Life Science

Cirio advised ABB on the spin-off of Accelleron

Cirio has advised ABB Ltd on the Swedish capital markets aspects of the spin-off of Accelleron Industries AG. Formerly known…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement as Sole Manager and Bookrunner

Cirio advises Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with W5 Solution’s (publ) directed new share issue…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement

Cirio has advised Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with Mentice AB’s (publ) directed new share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Abliva on its SEK 200 million financing to fund phase 2/3 study

Cirio acted as legal adviser to Abliva AB (publ) in connection with its directed issue of approximately SEK 150 million…

Det skarpa säkerhetsläget och transaktionsmarknaden

Transaction Week 2022 startade med en otroligt namnkunnig och vass paneldiskussion på allra högsta nivå, där flera viktiga sektorer och…

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement

Cirio advises Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with ADDvise Group AB’s (publ) directed new share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Abliva AB (publ) on a directed issue of convertibles

Cirio advises Abliva AB (publ) (“Abliva”) in connection with a directed issue of convertible bonds to the company´s major shareholders….

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Karolinska Development AB (publ) on a rights issue of shares

Cirio advises Karolinska Development AB (publ) (“Karolinska Development”) in connection with a rights issue of shares with preferential rights for…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises ICA Gruppen in connection with public takeover offer

Cirio has advised ICA Gruppen in connection with public takeover offer. ICA-handlarnas Förbund and AMF Pensionsförsäkring AB have, through Murgröna…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Life Science
 • Konkurrensrätt och statsstöd

Cirio advises Pareto Securities in connection with a rights issue

Cirio advises Pareto Securities AB as Global Coordinator in connection with Acconeer AB’s rights issue of shares with preferential rights…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Netmore Group on rights issue

Cirio advises Netmore Group AB in connection with a new share issue with preferential rights for the company’s existing shareholders….

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A

Cirio advises Torslanda Property Investment in connection with a voluntary redemption of shares

Cirio has advised Torslanda Property Investment AB (publ) (“TPI”) in connection with a voluntary redemption of shares for redemption proceeds…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Netmore Group on a private placement

Cirio advises Netmore Group AB in connection with a new share issue to the property company Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Pareto Securities AB on a private placement

Cirio advises Pareto Securities AB as Sole Manager and Bookrunner in connection with ADDvise Group AB’s (publ) directed new share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Netmore Group in connection with mandatory takeover bid

Buildroid Invest AB, the major shareholder in Netmore Group AB (publ), has launched a mandatory takeover bid in cash to…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio acted as Swedish legal counsel to the sellers of Big Time Gaming to Evolution

Cirio has acted as Swedish legal counsel to the sellers of the Australian based Big Time Gaming Pty Ltd to…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A

Cirio advises Freja eID Group AB (publ) on a private placement

Cirio advises Freja eID Group AB (publ) in connection with a new share issue to Swedish and international institutional investors…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Artificial Solutions on a private placement

Cirio advises Artificial Solutions International AB in connection with a new share issue through a private placement. On 6 May…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advised Abliva in connection with new share issue with deviation from the shareholders’ preferential rights

Cirio has advised Abliva AB (publ), listed on Nasdaq Stockholm, in connection with new share issue with deviation from the…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Sagax in connection with redemption of all outstanding preference shares

Cirio advises Sagax in connection with redemption of all outstanding preference shares for redemption proceeds of approximately SEK 587 million….

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Convendum on a directed share issue generating SEK 100 million

Cirio has advised Convendum Corporation AB (publ) in connection with a directed share issue generating proceeds of approximately MSEK 100….

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Freja eID Group on a directed issue

Cirio advises Freja eID Group AB (publ) in connection with a directed share issue. On 1 December 2020, the board…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Webbinarium 9 december 12.00 – 13.00 ”Styrelsens ansvar” – Cirio i panelen på medlemslunch hos Styrelseakademien

Han vann processen men förlorade nio år av sitt liv På denna medlemslunch kan ni lyssna till talare Jan Paju…

Vart är den svenska ekonomin på väg? Cirio bjuder in till seminarium den 14 oktober kl. 8.30

Cirio bjuder in till ett högaktuellt seminarium om vart den svenska ekonomin är på väg, inte bara i kölvattnet av…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Bank & Finans och DCM

Cirio advised ABB Ltd

Cirio advised ABB Ltd on the Swedish aspects of ABB’s share buyback program that was launched following the completion of…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Abliva on private placement of 26.7 million shares

Cirio has advised Abliva AB (publ), listed on Nasdaq Stockholm, in connection with its private placement of 26.7 million shares…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Artificial Solutions on a directed new share issue

Cirio has advised Artificial Solutions International AB in connection with a directed new share issue. On 16 June 2020, the…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Sagax on private placement of SEK 513 million

Cirio has advised AB Sagax (publ) in connection with its private placement of 18 million class D common shares directed…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio legal advisor to NeuroVive Pharmaceutical in connection with its rights issue

Cirio acts as legal advisor to NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), listed on Nasdaq Stockholm, Small Cap, in connection with its…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Immaterialrätt
 • Life Science
 • Life Science, hälsovård och livsmedel

Cirio advises Sagax and Torslanda Property Investment

Cirio advises Sagax and Torslanda Property Investment in an upcoming share split and distribution in kind AB Sagax (Nasdaq Stockholm,…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A

Cirio advises Artificial Solutions on a rights issue

Cirio has advised Artificial Solutions International AB in connection with a new issue of shares with pre-emption rights for the…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Karolinska Development with its directed share issue to the company’s convertible holders

Cirio advises Karolinska Development AB (publ), listed on Nasdaq Stockholm, in connection with its directed share issue to the company’s…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • M&A
 • Immaterialrätt

Cirio advises Artificial Solutions on private placement of MSEK 65,7

Cirio has advised Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions”) in connection with its private placement of approximately 2.7 million shares…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Sagax on private placement of MSEK 200

Cirio has advised AB Sagax (publ) in connection with its private placement of 5.9 million Class D common shares directed…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Tagmaster on its acquisition of Sensys Networks and in its rights issue and directed issue

Cirio acts as legal adviser to TagMaster AB (publ) (“TagMaster”) in its acquisition of Sensys Networks Inc. (“Sensys Networks”) in…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd
 • Immaterialrätt

Cirio hosted well-attended breakfast seminar about Artificial Intelligence for board members

On April 12th Cirio hosted a breakfast seminar together with Styrelseakademien, to which Cirio is a long-time partner, on Artificial…

Cirio advises Acando in connection with public takeover offer

CGI has launched a recommended cash offer to the shareholders of Acando AB (publ), Nasdaq Stockholm, Mid Cap. The offer…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio legal advisor to Artificial Solutions and selling shareholders in connection with the reverse takeover of Indentive

Cirio is legal advisor to Artificial Solutions and selling shareholders in connection with Artificial Solutions’ reverse takeover of Indentive, listed…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Försäljning, distribution och franchising
 • Konkurrensrätt och statsstöd
 • Digitalisering och tech

Cirio legal advisor to NeuroVive in its rights issue

Cirio acted as legal advisor to NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), listed on Nasdaq Stockholm, Small Cap, in connection with its…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Life Science, hälsovård och livsmedel