Fintech och finansiella tjänster

Som ett av Europas starkaste tech-ekosystem har Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet blivit ett drivande nav för utvecklingen inom fintech. Teknik stödjer, underlättar och driver innovation inom bank- och finanstjänster när nya affärsmodeller utmanar befintliga strukturer. Advokaterna och juristerna i Cirios fintech-team arbetar med företag av alla slag, från lovande start-ups till etablerade banker och tjänsteleverantörer inom finanssektorn. Vi står för bred expertis inom finansiell reglering, dataskydd och cybersäkerhet, kommersiella avtal, immateriella rättigheter och transaktionsrelaterade tjänster. 

Teamet besitter djupgående kunskaper och förmågan att agera rådgivande inom regulatoriska frågor såsom ansökningsprocesser till Finansinspektionen, rådgivning i samband med PSD2 och open banking, integritetsfrågor, operativa avtal samt transaktionsrelaterade tjänster inklusive riskkapitalfinansieringar, M&A-transaktioner och börsintroduktioner (IPOs).

Relaterad expertis

Relaterade nyheter