Private Equity

Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom Private Equity och erbjuder juridisk expertis till private equity-bolag och företagsledningar vid förvärv, försäljningar, offentliga bud, börsnoteringar, avyttringar, tilläggsförvärv, omstruktureringar, finansieringar liksom refinansieringar, incitamentsprogram, samt vid risk för insolvens. 

 

Internationell nivå

Bland våra klienter finns Private Equity-bolag, både buy-out-fonder och Venture Capital-fonder, andra investerare och företagsledningar. En stor del av vårt arbete utförs åt internationella Private Equity-bolag och Venture Capital-investerare som är verksamma på den nordiska marknaden. Där har vår djupa expertis och erfarenhet av internationella transaktioner visat sig vara ett framgångsrikt verktyg när det gäller att genomföra våra klienters mest komplicerade affärer. 

 

Effektiva samarbeten

Inom byrån stöds Private Equity-teamet av våra team inom Privat och Offentlig M&A, Kapitalmarknad samt Bank & finans och DCM. Genom åren har vi utvecklat en stark och sammansvetsad verksamhet och kan därför erbjuda våra klienter mervärden i form av marknadskunskap av högsta klass samt ett effektivt genomförande av affären.

Kontakt

Relaterade nyheter