Vested®

Vi tillhandahåller juridisk och affärsstrategisk rådgivning kopplat till Vested®-modellen. Vested® är en sourcingmodell, en metod, ett tankesätt och en rörelse för att skapa starkt samarbetsinriktade affärsrelationer som möjliggör verkliga win-win-relationer där båda parter är lika engagerade i varandras framgång. En Vested-strategi främjar en miljö som uppmuntrar till innovation, vilket resulterar i förbättrad service, minskade kostnader och värde som inte fanns tidigare – för båda parter.

 

En modell grundad i forskning

Vested är baserat på prisbelönt forskning som bedrivs av University of Tennessee College of Business Administration. Cirio är ett Center of Excellence för Vested i Norden och har varit delaktiga i utvecklingen av den här mycket framgångsrika affärsmodellen i många år. Vi har hjälpt flera stora nordiska företag inom områden som exempelvis facility management, outsourcing av affärsprocesser samt support och underhåll av infrastruktur. 

 

Fem grundregler 

Vested kombinerar ett relationsbaserade kontrakt med en resultatbaserad ekonomisk modell implementerad med hjälp av fem grundläggande regler:

 

 

1  Fokus på resultat, inte transaktioner.

2  Fokusera på vad, inte hur.

3  Tydligt definierade och mätbara resultat.

4  En prissättningsmodell med incitament.

5  Styrning för att skapa insikter, inte övervaka.

 

Våra Vested-tjänster

Cirio är Nordens enda advokatbyrå som ger rådgivning om Vested-modellen. Våra tjänster i området inkluderar: 

  • analys av er nuvarande avtalsrelation, s.k. deal reviews
  • strategiska råd för val av optimala sourcing-modeller som bl.a. Vested
  • hjälp vid implementering av Vested
  • utarbetande och förhandling av Vested-kontrakt
  • erbjudande om neutral rådgivare för att stötta organisationer i Vested-partnerskap.

 

Du kan också hitta mer information om Vested® på www.vestedway.com

Publikationer

Kontakt

Relaterade nyheter