Konkurrensrätt och statsstöd

Vi rådger klienter i såväl EU-rättsliga som konkurrensrättsliga frågor inklusive statsstöd. Vi biträder regelbundet klienter i samband med transaktioner, utredningar avseende överträdelser av konkurrensrätten samt med förebyggande arbete såsom att ta fram och implementera compliance program, genomföra avtalsgranskningar och riskanalyser samt hålla interna företagsanpassade utbildningar.

Våra klienter utgörs av stora och medelstora svenska och internationella företag, statliga och kommunala bolag samt den offentliga sektorn i stort.

 Konkurrensrätt

Vi biträder regelbundet klienter inom samtliga frågor rörande EU- och konkurrensrätt, bland annat:

  • Konkurrensrätt i transaktioner, inklusive bedömning av anmälningsplikt, upprättande av anmälan, kontakt med Konkurrensverket och EU-kommissionen, samt koordinering och projektledning vid förvärv med internationell anknytning
  • Missbruk av dominerande ställning
  • Kartellutredningar
  • Vertikala avtal, till exempel distributionsavtal och licensavtal
  • Offentlig säljverksamhet
  • Gryningsräder och utredningar av Konkurrensverket och EU-kommissionen
  • Klagomål till Konkurrensverket och EU-kommissionen
  • Domstolsprocesser och skiljeförfaranden med konkurrensrättslig anknytning
  • Riskbedömningar och avtalsgranskningar
  • Compliance program inklusive internutredningar och utbildningar

Statsstöd

Vi har bred erfarenhet av frågor rörande statsstöd där vi bland annat biträder klienter, såväl stödgivare som stödmottagare, med förebyggande rådgivning, anmälningar till EU-kommissionen, klagomålsärenden samt som ombud i domstol.

Utländska direktinvesteringar och subventioner (FDI och FSR)

Vi bistår klienter vid bedömning av eventuell anmälningsplikt och upprättande av anmälan i enlighet med de nya regleringarna avseende granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) och subventioner (FSR). Det svenska regelverket avseende granskning av utländska direktinvesteringar har ett brett tillämpningsområde och omfattar även inhemska investeringar samt träffar ett stort antal verksamheter.

Publikationer

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: