Konkurrensrätt och statsstöd

Vi rådger klienter i såväl EU-rättsliga som konkurrensrättsliga frågor inklusive statsstöd. Vi biträder exempelvis klienter i samband med företagsförvärv (förvärvskontroll), missbruk av dominerande ställning, kartellutredningar och andra ageranden där konkurrensreglerna aktualiseras. Vi biträder även klienter vid gryningsräder och utredningar av Konkurrensverket och EU-kommissionen och, om det blir aktuellt, i efterföljande processer i domstol. Vi har dessutom bred erfarenhet av frågor rörande statsstöd där vi bland annat biträder klienter med förebyggande rådgivning och anmälningar till EU-kommissionen. 

 

Ett proaktivt engagemang 

Vi biträder regelbundet klienter med förebyggande arbete såsom att ta fram och implementera compliance-program, genomföra avtalsgranskningar och riskanalyser samt hålla interna företagsanpassade utbildningar. 

Våra klienter utgörs av stora och medelstora svenska och internationella företag, statliga och kommunala bolag samt den offentliga sektorn i stort.

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: