Fokus på hållbarhet

 

Miljömässig och social hållbarhet har på senare år utvecklats till en avgörande faktor för företags framgång. Detta gäller även för Cirio och hållbarhet är därför en integrerad del av vår verksamhet. Styrelsen har pekat ut riktningen genom en ambitiös hållbarhetsplan, med målet att vara en koldioxidneutral, jämställd och socialt hållbar advokatbyrå senast 2030.

Vår hållbarhetsplan omfattar sex områden:

  • hållbarhetsrådgivning
  • jämställdhet, mångfald och inkludering
  • hållbart arbetsliv
  • etik och regelefterlevnad
  • miljöpåverkan
  • hållbart ekonomiskt resultat

Genom dessa områden vill vi ta ansvar för vår påverkan på människor, företag och samhälle, samtidigt som vi bidrar till flera av de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030.

 

Ladda ner vår hållbarhetsrapport och läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Cirio Hållbarhetsrapport 2022

Ladda ner rapport

Relaterade nyheter