Kapitalmarknad och publik M&A

Vi tillhandahåller ett komplett tjänsteerbjudande med juridisk rådgivning i svenska och internationella transaktioner inom kapitalmarknad och publik M&A. Bland våra klienter finns emittenter, budgivare, större aktieägare, investerare, investmentbanker och andra intressenter på den svenska aktiemarknaden

 

Mångsidig rådgivning

Vår rådgivning omfattar börsintroduktioner (IPO), offentliga uppköpserbjudanden (takeovers), samgåenden, apportförvärv och avknoppningar (spin-offs) samt företrädesemissioner, riktade nyemissioner och andra kapitalanskaffningar.

Vi bistår även våra börsnoterade klienter och investerare med bolagsstämmor, incitamentsprogram och andra ersättningsfrågor, återköpsprogram, bolagsstyrning, noteringsregler, informationsgivning, marknadsmissbruksfrågor (MAR), styrelseansvarsfrågor och andra bolagsrättsliga och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.

 

Samarbeten på många nivåer

Vi har flera nära samarbeten med olika typer av rådgivare, inklusive finansiella rådgivare, revisorer och skatterådgivare. Inom byrån samarbetar vi nära med våra team inom bland annat privat M&A, konkurrensrätt, Bank & Finans och DCM, och har långvariga samarbeten med ledande utländska advokatbyråer. På så sätt kan våra integrerade team ge råd och service över olika verksamhetsområden och jurisdiktioner i de mest komplexa och utmanande kapitalmarknadstransaktionerna.

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: