Compliance och internutredningar

Compliance-arbete har blivit allt viktigare för företag och andra organisationer, och vi bistår regelbundet klienter med att införa skräddarsydda compliance-program, genomföra riskanalyser, upprätta interna processer och policies samt genomföra utbildningar för medarbetare.  

Vi biträder företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor med interna utredningar vid misstänkta regelöverträdelser och andra oegentligheter omfattande bland annat korruption.

Kontakt

Relaterade nyheter