Medarbetare

Jessica Sondell

Senior Associate / Tjänstledig

Jessica är specialiserad inom dataskydd, personlig integritet, e-integritet samt informationssäkerhet, vilket hon har lång erfarenhet av. Hon har agerat juridisk rådgivare och bistått såväl privata aktörer som myndigheter inom de flesta branscher och bistår löpande med exempelvis tillsynsärenden hos tillsynsmyndigheter, GDPR-efterlevnadsprojekt, komplexa juridiska utredningar och bedömningar inom dataskydd och e-integritet, utarbetande av policyer och styrdokument, avtalsförhandlingar och framtagande av koncerninterna avtal och dataöverföringsavtal, komplexa datadelningsprojekt, incidenthantering, konsekvensbedömningar och rådgivning kopplat till gränsöverskridande överföringar av personuppgifter, kamerabevakning, patientdata och hälso- och sjukvårdslagstiftning, apoteksdatalagen, personuppgiftsbehandling inom forskning, direktmarknadsföring, webbdata/cookies med mera.

Hon har också omfattande erfarenhet av att arbeta som externt dataskyddsombud och av att utföra företagsundersökningar samt bistå med rådgivning avseende dataskydd/e-integritet vid börsintroduktioner och företagsöverlåtelser. Jessica har även erfarenhet av kommersiella avtal, tvistemål, marknadsrätt, konsumenträtt och IT-rätt. Innan hon anslöt till Cirio arbetade hon som biträdande jurist inom dataskydd/e-integritet och Tech för en större advokatbyrå och dessförinnan för en advokatbyrå specialiserad inom dataskydd och IT-rätt.

CV

2023 Cirio Advokatbyrå
2021 - 2022 Baker McKenzie, Stockholm; Senior Associate, Data Privacy/GDPR & Tech
2017 - 2021 Wikström & Partners Law Firm, Stockholm; Associate, Data Privacy/GDPR & Tech
2016 - 2017 RIAA Barker Gillette (Middle East) LLP, Dubai, UAE; Legal trainee/Paralegal

Utbildning

2011 - 2016 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2015 University of California Los Angeles (UCLA), Postgraduate Certificate, Import/Export Operations Concentration
2014 National University Los Angeles; blandade kurser

Språk

Svenska
Engelska

CV

2023 Cirio Advokatbyrå
2021 - 2022 Baker McKenzie, Stockholm; Senior Associate, Data Privacy/GDPR & Tech
2017 - 2021 Wikström & Partners Law Firm, Stockholm; Associate, Data Privacy/GDPR & Tech
2016 - 2017 RIAA Barker Gillette (Middle East) LLP, Dubai, UAE; Legal trainee/Paralegal

Utbildning

2011 - 2016 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2015 University of California Los Angeles (UCLA), Postgraduate Certificate, Import/Export Operations Concentration
2014 National University Los Angeles; blandade kurser

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.