Outsourcing och leveranskedjor

Vi erbjuder våra klienter expertrådgivning, författande och förhandling av kontrakt och projektledning vid komplexa outsourcingavtal och leverantörskontrakt inom både privat och offentlig sektor.

 

Vår rådgivning omfattar såväl mer traditionella upplägg till outsourcing och strategier rörande leveranskedjor baserat på vår unika kunskap och kompetens inom relationsbaserade kontrakt och Vested, när våra klienters mål är att bygga långsiktiga och framgångsrika partnerskap.

 

Bland våra klienter finns stora och medelstora svenska och internationella företag. Vi har lång erfarenhet av att företräda såväl kunder som leverantörer.

Kontakt

Relaterade nyheter