Kunskap

Filtrera

DAG 5 Cirio Transaction Week – Att investera och bygga framgångsrika life science-företag

Välkommen till den femte och sista dagen av årets Cirio Transaction Week, där vi fokuserar på investeringsklimatet i den för…

 • Life Science
 • Life Science, hälsovård och livsmedel

DAG 3 Cirio Transaction Week – Är faran över på fastighetsmarknaden?

Välkommen till den tredje dagen av årets Cirio Transaction Week, där du får en närmare analys av den svenska fastighetsmarknaden…

 • Fastigheter

DAG 2 Cirio Transaction Week – Världens syn på investeringar i Sverige

Välkommen till den andra dagen av årets Cirio Transaction Week, som bjuder på en ingående analys av det svenska investeringsklimatet….

DAG 1 Cirio Transaction Week – Vad behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft?

Välkommen till den första dagen av årets Cirio Transaction Week, som bjuder på strategiska analyser och ett makroperspektiv på transaktionsmarknaden,…

 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Private Equity
 • Venture Capital

DAG 4 Cirio Transaction Week – Hållbara Investeringar med bibehållen avkastning – är de möjliga?

Välkommen till den fjärde dagen av årets Cirio Transaction Week där vi diskuterar omställningen mot ett mer hållbart näringsliv och…

 • Hållbar affärsverksamhet och ESG
 • Finansiell reglering

Direktivet om tillbörlig aktsamhet – inspelning från frukostseminarium den 17 april 2024

 • Hållbar affärsverksamhet och ESG

Effektiva infrastrukturprojekt

Att få effektivitet i stora infrastrukturprojekt med flera beställare och många entreprenörer är utmanande. Det märks inte minst genom  ansvarstvister…

 • Försäljning, distribution och franchising
 • Relationsbaserade kontrakt

Nya näringar och gamla tillståndsregler

Varför krävs det inte bygglov för att bygga solcellsparker? Hur kommer det sig att flera parter kan få tillstånd att…

Spelregler för hållbar affärsverksamhet

Vad är en hållbar affärsverksamhet? Hur kan Earth4All-modellen användas för att förstå hur E’t, S’t och G’t i ESG hänger…

 • Hållbar affärsverksamhet och ESG

Student Edition: Vad gör man i de olika verksamhetsgrupperna?

Hur stor skillnad är det egentligen på arbetet inom olika juridiska inriktningar? Det är säkert en fråga som du som…

Digitala tillgångar och kryptovalutor på den nya finansmarknaden

Digitala tillgångar och kryptovalutor är på väg att förändra de finansiella marknaderna i grunden, men vilken funktion har de egentligen…

 • Digitalisering och tech

EUs New Deal For Consumers

Visste du att det inte längre är tillåtet att sälja en vara i befintligt skick och att fristen för den…