Relationsbaserade kontrakt

Vi tillhandahåller juridisk och affärsstrategisk rådgivning inom relationsbaserade kontrakt. Ett relationsbaserat kontrakt hjälper organisationer att möta många av utmaningarna med att göra affärer i en ekonomi som kännetecknas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Långsiktiga affärsrelationer har blivit en viktig konkurrensfördel i nätverksekonomin. Företag och organisationer kämpar för att etablera och leva efter en uppsättning regler som de kan använda som grund för samarbete för att generera värde.

 

En grund för samarbeten

Forskning och erfarenhet visar att det traditionella, transaktionella avtalet ofta är ett ineffektivt sätt att skapa den typ av partnerskap som framgångsrika kommersiella relationer ofta kräver. Det är här det relationsbaserade kontraktet kommer in. Under åren har vi hjälpt flera stora nordiska företag och organisationer inom områden som IT-outsourcing, outsourcing av affärsprocesser samt strategiska partnerskap.

 

Mångsidiga kontrakt

Baserat på prisbelönt forskning inom beteendeekonomi och andra områden har det relationsbaserade kontraktet följande funktioner:

  • Fokuserar på relationen snarare än på affären.
  • Skapar ett partnerskap istället för en relation på armlängds avstånd.
  • Integrerar värdeskapande sociala normer som en viktig del av den kommersiella relationen.
  • Minskar risk genom att skapa samstämmiga intressen.
  • Tillhandahåller en flexibel ram och accepterar att alla kontrakt är ofullständiga.

Cirio är ’thought leader’ gällande relationsbaserade kontrakt och tillhandahåller en unik uppsättning tjänster:

  • Bedömningar av förenlighet och förtroende mellan organisationer så kallade CaT analyser.
  • Utarbetande av och förhandlingar av relationsbaserade kontrakt.
  • Erbjudande om en neutral rådgivare för att stötta organisationer i relationsbaserade partnerskap.

Publikationer

Kontakt

Relaterade nyheter