Offentlig upphandling

Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning inom offentlig upphandling, innefattande upprättande av upphandlingsdokument och anbud, analyser av risker och strategier samt biträde vid överprövningar och skadeståndstvister. Bland våra klienter finns såväl upphandlande myndigheter och enheter som svenska och internationella leverantörer som deltar i offentliga upphandlingar.

 

Ett meriterat team

Cirios upphandlingsteam har över 30 års lång erfarenhet av offentliga affärer och upphandlingsprocesser och har arbetat med regelverket sedan det infördes i samband med Sveriges inträde i EU. Cirio har erfarenhet av alla sektorsspecifika lagar (LOU, LUF, LUFS och LUK), samt därtill omfattande erfarenhet av LOV. 

Medlemmar i Cirios upphandlingsgrupp är därutöver medförfattare till Norstedts lagkommentarer inom LOU och LUF, samt har författat en handbok inom LUK, också utgiven på Norstedts juridik. Teamet håller också löpande kurser och seminarier inom upphandlingsområdet för bland annat Norstedts, Swedish Medtech och på mässor inom offentlig upphandling.

Kontakt

Relaterade nyheter