Fastigheter

Inom vår fastighetsgrupp hjälper vi våra klienter med alla aspekter av deras fastighetsaffärer. Vi biträder i transaktioner, fastighetsutvecklingsprojekt, joint ventures, hyres- och andra nyttjanderätter, plan- och byggfrågor, fastighetsfinansiering och fastighetsrelaterade tvister. Vi har ett mycket starkt team som hanterar kapitalanskaffningar för våra noterade klienter med expertis från vår kapitalmarknadsgrupp och från fastighetsgruppen. 

 

Allt om fastigheter under samma tak

Cirio tillhandahåller juridisk rådgivning inom alla byråns expertområden till våra fastighetsklienter, inklusive finansieringar, relationsbaserade kontrakt, kommersiella avtal och tvistelösning. I samarbete med andra verksamhetsgrupper på byrån ger vi även våra fastighetsklienter rådgivning inom digitalisering och prop tech, dataskydd och andra områden. På samma sätt ger vi klienter utanför fastighetsbranschen råd i alla typer av frågor som rör fastigheter. Det kan röra klienternas hyresavtal, förvärv som innehåller fastigheter, problem eller möjligheter med grannar och liknande. Vår rådgivning utgår alltid från klientens affärsmål och den är alltid baserad på vår erfarenhet inom fastighetsbranschen.

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: