Rekonstruktion och insolvens

Vi erbjuder insolvensrådgivning i komplexa svenska och gränsöverskridande finansiella omstruktureringar och refinansiering. Vi utses regelbundet av domstol till konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer och likvidatorer. 

 

Djup kompetens i alla faser

Vår rekonstruktions- och insolvensgrupp är ledande i Sverige och erbjuder högspecialiserad juridisk rådgivning och har mångårig  erfarenhet inom insolvensrätt och av rådgivning för företag med finansiella problem och betalningssvårigheter. Vi bistår såväl gäldenärer som befinner sig i ekonomiska svårigheter med lösningar och rådgivning, som banker, andra finansiärer, leverantörer m fl att hantera situationer där deras motpart drabbas av insolvens.

Vi utses också regelbundet av domstolarna som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer. Vi har lång erfarenhet av alla typer av konkurser, företagsrekonstruktioner och informella rekonstruktioner och ’workouts’ – i såväl stora som i mindre bolag, både svenska förfaranden och större gränsöverskridande internationella förfaranden.

Vår spetskompetens på området sträcker sig kort sagt över alla insolvensrelaterade frågor och vi har kapacitet att hantera alla typer av ärenden, oavsett komplexitet och storlek.

 

Samarbete med bank & finans

Vår rekonstruktions- och insolvensgrupp skiljer sig från konkurrenterna på marknaden genom att den är en integrerad del av Cirios bank- och finansgrupp. Det ger oss en djup kunskap och förståelse av hela finansieringscykeln – allt från ursprunglig finansiering, till omförhandlingar och omstrukturering av finanseringsupplägg, och slutligen till olika typer av  insolvensförfaranden. Då Cirio också är en fullservicebyrå, har vi en unik styrka på marknaden i att vi har specialistkompetens på alla relevanta rätts- och branschområden när särskild kompetens krävs i större förfaranden eller ärenden.

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: