Dataskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder våra klienter juridisk expertis inom alla områden rörande dataskydd och informationssäkerhet, vilket bland annat inkluderar regelefterlevnad, tjänster som externt dataskyddsombud, upprättande av interna processer och förvaltningsmodeller för dataskyddsarbetet, ledningsstöd i strategiska frågor samt risk- och konsekvensbedömningar. Vi bistår även vid personuppgiftsincidenter samt vid rättstvister, tillsynsärenden och processer i förvaltningsdomstol.

 

Bred spetskompetens

Experterna i vårt team är erkända som ’thought leaders’ inom dataskydd, integritet och informationssäkerhet. Bland våra klienter återfinns stora och medelstora svenska och internationella företag samt andra privata och offentliga organisationer.

Kontakt

Relaterade nyheter