Hyresrätt och fastighetsförvaltning

Affärsförståelse är grunden för all vår rådgivning. Våra fastighetsjurister har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i fastighetsbolag. Det ger den djupa förståelse som krävs för att vara rådgivare åt fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Svensk hyreslagstiftning kan vara komplicerad. Vårt team hjälper såväl hyresvärdar som hyresgäster att upprätta hyresavtal som passar de specifika behov som finns för kontor, butiks- och skollokaler, omsorgsboenden, bostäder eller logistikfastigheter. Vi hjälper också till med andra nyttjanderätter, främst arrenderätt men även andra typer av mer begränsade nyttjanderätter.

Relaterad expertis

Relaterade nyheter