Försäljning, distribution och franchising

Vi erbjuder våra klienter såväl expertrådgivning som författande och förhandling av kontrakt för agent- och återförsäljaravtal, distributionsavtal samt franchising. Vi ger även råd om konkurrenslagstiftning och annan lagstiftning som kan påverka avtalsrelationen.

 

Våra klienter inkluderar stora och medelstora svenska och internationella företag och organisationer, som ofta verkar inom sektorerna digitalisering/tech, life science, fastigheter eller energi och infrastruktur.

Kontakt

Relaterade nyheter