M&A

Vi tillhandahåller M&A-tjänster till både svenska och internationella klienter vid en rad olika transaktioner, inklusive förvärv, avyttringar, fusioner, joint ventures, omstruktureringar och kapitalanskaffningar. Vår rådgivning omfattar alla sorters komplexa transaktioner, inklusive Private Equity-utköp, rena företagsförvärv, samt Venture Capital-investeringar och infrastrukturaffärer.

Bland våra klienter finns allt från anrika svenska och internationella storbolag, investerare inom Private Equity, investmentbanker och andra finansiella institutioner, till nyetablerade startups.


Team för komplexa transaktioner

Inom M&A-gruppen har vi omfattande erfarenhet av svenska och gränsöverskridande transaktioner, där vi regelbundet agerar såväl som huvudrådgivare som lokal rådgivare, både åt svenska klienter som investerar i svenska eller utländska bolag och åt internationella klienter på den svenska marknaden. 

Vi har nära samarbeten med Cirios verksamhetsgrupper för Kapitalmarknad och Publik M&A samt Bank & Finans och DCM, och vi har byggt långvariga relationer med många framstående utländska advokatbyråer. Detta gör det möjligt för oss att möta våra klienter med integrerade team som har kapacitet att agera rådgivare inom olika juridiska discipliner och jurisdiktioner, när det gäller utmanande M&A-transaktioner av högsta komplexitet.

Kontakt

Relaterade nyheter

Testimonials

Från partners och Chambers and Legal 500: