Expertis

Cirio är en fullservicebyrå och vi erbjuder våra klienter ett brett spektrum av affärsjuridiska tjänster. Vi har valt att dela in vår rådgivning i fyra områden som speglar våra klienters behov av advokattjänster.

 

Briljans och omtanke 

Vi är övertygade om att affärer bör genomföras med briljans och omtanke, och därför tillhandahåller vi djup expertis med stort engagemang i form av handplockade team, särskilt sammansatta för varje klient och uppdrag. Vi erbjuder även multidisciplinära team, med deltagare från våra fyra sektorgrupper: Digitalisering och Tech, Life Science, hälsovård och livsmedel, Energi och infrastruktur samt Fastigheter. Vår höga servicenivå och vår strävan efter att leverera bästa resultat är nyckeln till våra långvariga relationer med klienter som inte bara söker en exceptionell juridisk rådgivare, utan också en pålitlig affärspartner.

Transaktionsjuridik

Inom området Transaktionsjuridik erbjuder vi juridiska tjänster till företag, investerare, fonder, investmentbanker och andra privata och offentliga  finansiella institutioner i Sverige och internationellt. 

Affärsstrategiska och operativa tjänster

Inom området affärsstrategiska och operativa tjänster erbjuder vi ett brett utbud av juridiska tjänster som adresserar både lång- och kortsiktiga behov hos företag och andra organisationer i deras operativa verksamhet.

Speciella situationer

Vi tillhandahåller juridiska tjänster för speciella situationer som företag, investerare, banker, finansiella institutioner och andra organisationer kan stå inför, som tvistlösning, omstruktureringar och insolvens samt företagsutredningar.

Innovation i partnerskap

Samarbete och innovation är affärskritiska källor till tillväxt och konkurrensfördelar i dagens ekonomi. För att hjälpa våra kunder inom dessa områden, tillhandahåller vi unik expertis i att bygga långsiktiga partnerskap baserade på relationsorienterade kontrakt, ofta genom att tillämpa Vested®-modellen.