Arbetsrätt

Vi hjälper våra klienter att hantera alla typer av arbetsrättsliga frågor som kan uppstå i en anställningsrelation, bland annat i samband med omorganisationer, förvärv och uppsägningar.

Vi agerar också för klienter i arbetsrättsliga tvister. Inom vårt arbetsrättsliga team hanterar vi också integritetsfrågor, skydd av företagshemligheter och liknande frågor.

Kontakt

Relaterade nyheter