Medarbetare

Lukas Granlund

Managing Associate

Lukas är specialiserad på offentliga affärer som offentlig upphandling och statsstöd och ingår i Cirios sektorgrupp Digital & Technology. Lukas har stor erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighetsfrågor och sekretesslagstiftning i samband med affärer mellan den offentliga och privata sektorn. Inom upphandlingsrätt arbetar Lukas löpande i ärenden inom flera olika branscher, och har gedigen erfarenhet från både LOU, LUF, LUK och LUFS-regelverket, inklusive säkerhetsskyddade upphandlingar. Inom rättsområdet arbetar Lukas löpande med rådgivning och tvistlösning för såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. Genom sitt engagemang inom den digitala sektorn och Life Science området har Lukas skaffat sig särskild kunskap och erfarenhet när det gäller upphandlingar inom dessa områden.

Lukas har skrivit flertalet artiklar inom upphandlingsrätt bland annat MedTech Magazine och Offentliga affärer, samt är medförfattare till lagen om offentlig upphandling – en kommentar (Norstedts juridik) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – en kommentar (Norstedts juridik). Han är även huvudförfattare till boken Offentlig upphandling av koncessioner – en handbok (Norstedts juridik). Därutöver skriver Lukas löpande analyser och resuméer inom upphandlingsrätt för JUNO Kommun samt håller löpande kurser inom upphandling i Norstedts regi. Därtill anlitas Lukas ofta som talare på mässor och seminarium inom upphandling, och har bland annat deltagit som talare vid Upphandlingsdagarna, Mötesplats offentliga affärer, Almedalen och Swedish MedTech:s upphandlingskommitté.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2015 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Senior Associate
2013 - 2015 Tingsnotarie

Utbildning

2013 Uppsala universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Nätverket för unga upphandlingsjurister, NUU

Språk

Svenska
Engelska

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2015 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Senior Associate
2013 - 2015 Tingsnotarie

Utbildning

2013 Uppsala universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Nätverket för unga upphandlingsjurister, NUU

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter