Medarbetare

Lukas Granlund

Managing Associate

Lukas är specialiserad på offentliga affärer som offentlig upphandling och statsstöd och ingår i Cirios sektorgrupp Digital & Technology. Lukas har stor erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighetsfrågor och sekretesslagstiftning i samband med affärer mellan den offentliga och privata sektorn. Inom upphandlingsrätt arbetar Lukas löpande i ärenden inom flera olika branscher, och har gedigen erfarenhet från både LOU, LUF, LUK och LUFS-regelverket, inklusive säkerhetsskyddade upphandlingar. Inom rättsområdet arbetar Lukas löpande med rådgivning och tvistlösning för såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. Genom sitt engagemang inom den digitala sektorn och Life Science området har Lukas skaffat sig särskild kunskap och erfarenhet när det gäller upphandlingar inom dessa områden.

Lukas har skrivit flertalet artiklar inom upphandlingsrätt bland annat MedTech Magazine och Offentliga affärer, samt är medförfattare till lagen om offentlig upphandling – en kommentar (Norstedts juridik) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – en kommentar (Norstedts juridik). Han är även huvudförfattare till boken Offentlig upphandling av koncessioner – en handbok (Norstedts juridik). Därutöver skriver Lukas löpande analyser och resuméer inom upphandlingsrätt för JUNO Kommun samt håller löpande kurser inom upphandling i Norstedts regi. Därtill anlitas Lukas ofta som talare på mässor och seminarium inom upphandling, och har bland annat deltagit som talare vid Upphandlingsdagarna, Mötesplats offentliga affärer, Almedalen och Swedish MedTech:s upphandlingskommitté.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2015 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Senior Associate
2013 - 2015 Tingsnotarie

Utbildning

2013 Uppsala universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Nätverket för unga upphandlingsjurister, NUU

Språk

Svenska
Engelska

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2015 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Senior Associate
2013 - 2015 Tingsnotarie

Utbildning

2013 Uppsala universitet, Jur.kand (LL.M.)

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Nätverket för unga upphandlingsjurister, NUU

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter

Upphandlingsåret 2023

Upphandlingsåret 2023 präglades av alla kriser runt om i världen och den stora oron som detta för med sig även i…

  • Offentlig upphandling

Artikel – Under vilka förutsättningar kan upphandlande myndigheter tillämpa hyresundantaget?

Under de senaste åren har svensk praxis blivit alltmer restriktiv avseende hyresundantagets tillämpningsområde för upphandlande myndigheter, vilket har medfört gränsdragningsproblematik….

  • Offentlig upphandling

Frukostseminarium den 22 mars om centrala upphandlingsnyheter

Den 22 mars kl. 8.00-9.00 håller Cirio ett frukostseminarium där våra upphandlings- och konkurrensrättsexperter presenterar centrala upphandlingsnyheter för dig som…

  • Offentlig upphandling

Artikel: Golv och takpriser i offentlig upphandling – var finns logiken?

Senaste åren har våra svenska domstolar slagit in på en väg som kraftigt har begränsat möjligheten för en upphandlande myndighet…

  • Offentlig upphandling

Ny bok författad av Cirios jurister – Offentlig upphandling av koncessioner

Nu är den här! Den nyutkomna boken författad av Cirios jurister Lukas Granlund, Olof Hallberg och Eva-Maj Mühlenbock där du…

  • Offentlig upphandling

Leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU – måste tillgångar medfölja övertagandet?

HFD avhandlar för närvarande frågan om hur leverantörsbyte kan ske enligt 17 kap. 13 § LOU i mål 5807-19. Bakgrunden…

  • Offentlig upphandling

Upphandlingsfrukost 2022

Cirios upphandlingsexperter presenterar centrala upphandlingsnyheter för dig som är beställare, upphandlare, leverantör eller konsult. I webbinariet går vi igenom: •…

Upphandlingsåret 2020 – Cirios årliga summering

När vårt samhälle inom kort öppnar upp har vi alla ett behov av att dra lärdom av det märkliga 2020….