Finansiell reglering

Vi hjälper klienter såsom svenska och internationella investerare, fondförvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut och andra finansiella företag med rådgivning inom finansiell reglering. Vi arbetar nära våra verksamhetsgrupper för M&A, aktiemarknad, bank & finans och DCM,  vilket gör det möjligt för oss att erbjuda sömlös rådgivning och regulatorisk guidning vid komplicerade transaktioner och investeringar inom finanssektorn. Vi biträder också regelbundet klienter i frågor om tillståndsplikt, tillståndsprocesser, lämplighetsprövningar, sanktioner, bolagsstyrning samt allmän regelefterlevnad.

 

Bredd för proaktivitet

Vårt team har bred erfarenhet av att arbeta med svenska och internationella banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, värdepappersföretag, start-ups och andra reglerade verksamheter. Vår erfarenhet och goda marknadsöversikt gör det möjligt för oss att vara proaktiva och ge strategiska råd. Vi har också omfattande erfarenhet av att rådge klienter som är i gränslandet till den finansiella sektorn med frågor såsom huruvida en viss verksamhet är tillståndspliktig. 

 

Internationella relationer 

Vi har nära och långvariga relationer med flera ledande utländska advokatbyråer. Det gör det möjligt för oss att leverera integrerade team och sömlös rådgivning och tjänster över flera jurisdiktioner.

Kontakt

Relaterade nyheter