Detaljhandel och e-handel

Cirios team inom detalj- och e-handeln kännetecknas av stor förståelse för behoven i en snabbrörlig och hårt konkurrensutsatt affärsmiljö. Teamet rådger i såväl strategiska som operativa frågor, exempelvis inom dataskydd, marknadsföring och konsumenträtt, konkurrensrätt, kommersiella avtal och immateriella rättigheter. Vårt team har också bred erfarenhet av omstruktureringar och insolvens inom detaljhandelssektorn, samt ett starkt transaktionsfokus i samband med rådgivning angående finansiering och M&A-transaktioner. 

Bland våra klienter inom denna sektor återfinns hela spektrumet från lovande startups till stora livsmedels- och vitvaruförsäljare samt Private Equity- och riskkapitalinvesterare.

Relaterad expertis

Relaterade nyheter