Immaterialrätt

I det digitala samhället utgör immateriella rättigheter ofta de allra viktigaste tillgångarna för att utveckla en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet. Cirios IP-team biträder klienter bland annat med att skydda och kommersialisera sina immateriella tillgångar för att därmed kunna generera maximala intäkter till verksamheten.

Vi bistår även våra klienter med strategisk rådgivning i den dagliga hanteringen av immateriella rättigheter och företagshemligheter, därtill arbetar vårt IP-team regelbundet i transaktioner innefattande verksamheter där de immateriella tillgångarna utgör bolagets mest värdefulla tillgångar.  

 

Närliggande frågor av vikt

Cirios IP-team biträder regelbundet företag inom branscher såsom läkemedel, livsmedel, konsumentprodukter etc. med frågor som rör marknadstillstånd, ansökan om pris och subventioner, märkning, marknadsföring, övervakningstjänster, konsumenträtt, produktsäkerhet och produktansvar.

 

Företrädare vid tvister

Vi biträder klienter i alla typer tvister vid exempelvis patent- och marknadsdomstolarna, förvaltningsdomstolar, myndigheter och vid skiljeinstitut. Vi har mycket omfattande erfarenhet av att hantera och koordinera komplexa gränsöverskridande patenttvister särskilt på läkemedelsområdet samt omfattande varumärkesrättsliga, upphovsrättsliga och marknadsrättsliga tvister.

Kontakt

Relaterade nyheter