Venture Capital

Cirio har ett av Sveriges största dedikerade Venture Capital-team och vi tillhandahåller rådgivning till klienter vid allt från såddinvesteringar till sena tillväxtfinansieringar, vid företagsförvärv, incitamentsprogram och i samband med exitprocesser.

 

Mångsidig rådgivning

Utöver att bistå i alla former av transaktioner biträder vi även våra klienter med praktisk och strategisk rådgivning i förhållande till operativa och regulatoriska frågor samt frågor som rör bolagsstyrning och affärsmodeller. Vi har långvariga samarbeten med internationella advokatfirmor i andra tech-hubbar. Detta gör att vi kan erbjuda våra klienter rådgivning och tjänster av högsta kvalitet även i andra jurisdiktioner.

 

Vi är där tech-affärer sker

Stockholm är en techhub i världsklass och bland våra klienter återfinns såväl framstående svenska tillväxtbolag som start-ups i tidiga skeden. Vi representerar också såväl svenska som internationella venture capital investerare som är aktiva på den nordiska marknaden och vår djupa expertis och erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner har visat sig vara en viktig faktor för våra klienter för att slutföra sina affärer. Vi är också aktiva inom den svenska start-up-scenen och ger till exempel rådgivning till acceleratorer och inkubatorer samt deras deltagande start-ups.

Kontakt

Relaterade nyheter