Medarbetare

Daniel Lander

Partner

Daniel är partner och ansvarig för Cirios tvistlösningsgrupp och har mer än 20 års erfarenhet av svenska och internationella processer och skiljeförfaranden. Daniel har agerat ombud för svenska, utländska och multinationella företag i tvister inom många olika branscher och rättsområden.

Hans uppdrag omfattar tvister rörande bland annat obeståndsrätt, styrelse- och professionsansvar, försäkringsrätt, entreprenadavtal, IT-avtal, dataskyddsrätt, M&A, samt allmänna kommersiella avtal.

Daniel framträder regelbundet inför både domstolar och skiljenämnder och har agerat ombud inför såväl allmänna domstolar (inklusive Högsta domstolen) och förvaltningsdomstolar som skiljenämnder enligt diverse skiljedomsregler. Han sitter även som skiljedomare i kommersiella tvister.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2010 - 2018 Advokatfirman Lindahl
2008 - 2010 Svea Hovrätt
2006 - 2008 Advokatfirman Wijk & Nordström
2004 - 2006 Uppsala tingsrätt
2003 - 2004 White & Case Advokatbyrå

Utbildning

2019 Skiljedomarutbildningen, anordnad av Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)
2004 Uppsala Universitet, Jur.kand. (LL.M.)
2001 Katholieke University, Leuven, Belgium

Medlemskap

2011 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Swedish Arbitration Association (SAA)
Försäkringsjuridiska föreningen

Språk

Svenska
Engelska

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2010 - 2018 Advokatfirman Lindahl
2008 - 2010 Svea Hovrätt
2006 - 2008 Advokatfirman Wijk & Nordström
2004 - 2006 Uppsala tingsrätt
2003 - 2004 White & Case Advokatbyrå

Utbildning

2019 Skiljedomarutbildningen, anordnad av Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)
2004 Uppsala Universitet, Jur.kand. (LL.M.)
2001 Katholieke University, Leuven, Belgium

Medlemskap

2011 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Swedish Arbitration Association (SAA)
Försäkringsjuridiska föreningen

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter