Medarbetare

Ranking och referenser

David är rankad som en ledande advokat inom IT, telekom och fintech av Chambers & Partners.

David Frydlinger

Partner

David är partner på Cirio, med särskilt fokus på frågor om värdekedjor, digitalisering och hållbarhet. Han har omfattande erfarenhet av att bistå företag i komplexa kund-/leverantörsrelationer i både privat och offentlig sektor.

Han är ansvarig för Cirios verksamhet inom Vested och relationsbaserade kontrakt, och bistår regelbundet företag med att ingå långsiktiga partnerskap till ömsesidig vinning för båda parter.

David har också omfattande erfarenhet av att skriva och förhandla avtal inom IT och digitalisering, inklusive outsourcing, molntjänster och mjukvaruutveckling. Han är också expert inom dataskydd och informationssäkerhet.

David är ansvarig för Cirios verksamhet inom hållbar affärsverksamhet och rådger företag i frågor om exempelvis hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD och EU-taxonomin, hållbara leveranskedjor samt hållbarhetsfrågor vid förvärv.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2009 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Stockholm, Partner
2007 - 2009 Ventelo Sverige, bolagsjurist
2005 - 2006 Glocalnet, bolagsjurist
2000 - 2004 Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utbildning

2000 Uppsala universitet, Juristexamen

Medlemskap

2010 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Publikationer

Medförfattare till ”Contracting in the New Economy – Using Relational Contracts to Boos Trust and Collaboration in Strategic Business Relationships” (Palgrave Macmillan 2021)
Medförfattare till “A new approach to contracts” (Harvard Business Review 2019)
Medförfattare till “GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen” (Norstedts Juridik 2018)
Författare till “What's In It For We - Inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med Vested” (Liber 2015)
Medförfattare till “Molntjänster – juridik, affär och säkerhet” (Norstedts Juridik 2013)
Medförfattare till”Getting to We – negotiating agreements for highly collaborative relationships” (Palgrave Macmillan 2013)
Författare till “Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser” (Norstedts Juridik, 2 uppl, 2021)

Ranking och referenser

David är rankad som en ledande advokat inom IT, telekom och fintech av Chambers & Partners.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2009 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Stockholm, Partner
2007 - 2009 Ventelo Sverige, bolagsjurist
2005 - 2006 Glocalnet, bolagsjurist
2000 - 2004 Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utbildning

2000 Uppsala universitet, Juristexamen

Medlemskap

2010 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Publikationer

Medförfattare till ”Contracting in the New Economy – Using Relational Contracts to Boos Trust and Collaboration in Strategic Business Relationships” (Palgrave Macmillan 2021)
Medförfattare till “A new approach to contracts” (Harvard Business Review 2019)
Medförfattare till “GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen” (Norstedts Juridik 2018)
Författare till “What's In It For We - Inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med Vested” (Liber 2015)
Medförfattare till “Molntjänster – juridik, affär och säkerhet” (Norstedts Juridik 2013)
Medförfattare till”Getting to We – negotiating agreements for highly collaborative relationships” (Palgrave Macmillan 2013)
Författare till “Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser” (Norstedts Juridik, 2 uppl, 2021)

Relaterade nyheter