Uppdrag 23.12.04

Cirio publicerar rapport om samarbetsnormer och produktivitetsökningar inom norska e-hälsoområdet

Cirio har på uppdrag av norska Direktoratet for e-helse skrivit en rapport om samarbetsnormer och uteblivna produktivitetsökningar inom det norska e-hälsoområdet. Norge står, liksom Sverige, inför framtida utmaningar i hälsovården, med åldrande befolkning, mer komplexa sjukdomsbilder och sjunkande budgetunderlag. Detta är en utmaning som delvis kan lösas genom ökad användning av e-hälsolösningar. Idag lyckas man dock inte få ut de fulla potentiella effekterna av dessa lösningar. I sin rapport pekar Cirio på att detta beror på en kombination av finansiella, organisatoriska och kontraktuella faktorer. Cirio rekommenderar bland annat en ökad användning av formella relationsbaserade kontrakt mellan offentliga och privata aktörer, tillsammans med ett antal andra åtgärder som också behöver vidtas för att möta Norges framtida hälsoutmaningar. Rapporten har skrivits av Cirios advokater David Frydlinger och Erik Engström.

 

Du hämtar rapporten här: Uteblivna produktivitetsökningar på den norska e-hälsomarknaden – Cirio 4 december 2023

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.