Cirio 23.09.21

Artikel – Under vilka förutsättningar kan upphandlande myndigheter tillämpa hyresundantaget?

Under de senaste åren har svensk praxis blivit alltmer restriktiv avseende hyresundantagets tillämpningsområde för upphandlande myndigheter, vilket har medfört gränsdragningsproblematik. Problematiken grundar sig i hyresavtal som kombineras med projektering för, och utförande av, entreprenadarbeten.

Tidigare fanns en uppfattning att så länge ”entreprenadarbetena” upphandlades enligt LOU, så kunde hyresavtalet undantas. Frågan är om detta alltjämt är gällande? Läs artikeln ”Under vilka förutsättningar kan upphandlande myndigheter tillämpa hyresundantaget” här.

Du har också möjligheten att komma och lyssna på Lukas Granlunds föreläsning om ”Hyresundantaget- en restriktiv upphandlingsrättslig utblick” under Mötesplats Offentliga Affärer den 27 september 2023.

För mer information, vänligen kontakta någon av författarna nedan:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.