Artikel 24.04.02

Upphandlingsåret 2023

Upphandlingsåret 2023 präglades av alla kriser runt om i världen och den stora oron som detta för med sig även i Sverige.

De senaste årens händelser med pandemi, krig, försämrat säkerhetsläge och tuff ekonomisk utveckling har förstås påverkat både våra offentliga organ och Sveriges näringsliv.

Behovet av flexibilitet har blivit väldigt tydligt och många har brottats med frågan om möjligheterna att justera befintliga avtal. Det kan handla om ökat eller minskat behov hos våra upphandlande myndigheter men också om leveransproblem av olika slag.

När det gäller upphandlingsrätten har 2023 varit ett spännande år med ny viktig praxis både från EU domstolen och från våra svenska domstolar.

Vi har summerat några av de mest aktuella rättsfallen och även skrivit ett antal artiklar om några av de spännande frågor, som nu diskuteras bland oss som arbetar inom upphandlingsområdet.

Upphandlingsåret 2023

Trevlig läsning!

 

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.