Uppdrag 24.02.01

Cirio biträder Besqab vid samgående med Aros Bostad

Cirio har biträtt Besqab vid samgåendet med Aros Bostad.

Besqab AB (publ) (”Besqab”) och Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) avser att gå samman för att bilda en ny ledande bostadsutvecklare. Samgåendet genomförs genom ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande som offentliggjordes den 31 januari 2024 där aktieägarna i Besqab erbjuds cirka 1,04 stamaktier och cirka 0,07 preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje Besqab-aktie. Erbjudandet värderar Besqab till cirka 1,9 miljarder kronor. Besqab är noterat på Nasdaq Stockholm och Aros Bostad på Nasdaq First North Growth Market.

Cirios team leddes av Magnus Björkander (Fastigheter) och Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och Publik M&A) tillsammans med bl.a. Sebastian Iso-Kamula och Fredrik Billing (Kapitalmarknad och Publik M&A), Linnea Thörnvik och Jonathan Jademyr Zazzi (M&A och Fastigheter), Dennis Luttropp Hansson, Oskar T Mohn och Sofie Wändahl (Bank och Finans), Ulrica Salomon och Leo Hano Eriksson (Konkurrensrätt) samt Lisa Ericsson (Arbetsrätt).

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Team

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.