Medarbetare

Lisa Ericsson

Head of Employment | Advokat

Lisa är ansvarig för Cirios arbetsrättsgrupp och är rådgivare till både svenska och internationella klienter i en mängd olika arbetsrättsliga frågor. Exempelvis uppsägningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, interna utredningar, frågor rörande företagshemligheter, konkurrensklausuler, pensioner och andra anställningsförmåner.

Lisa har även lång erfarenhet av att bistå klienter i samband med omorganisationer, fusioner, förvärv, verksamhetsövergångar, outsourcing samt i fackliga förhandlingar och arbetstvister. Hon ger också råd i dataskyddsfrågor (GDPR) avseende anställda och annan personal. Lisa har erfarenhet från arbete på Byggföretagen, arbetsgivarorganisationen i Bygg- och anläggningsbranschen.

Hon håller regelbundet föreläsningar i arbetsrätt, både för klienter och för extern publik.

CV

2023 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2023 Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, Counsel
2016 - 2017 Byggföretagen, Arbetsrättsexpert
2006 - 2016 Hamilton Advokatbyrå, Senior Associate
2003 - 2006 Värmlands Tingsrätt, tingsnotarie

Utbildning

2003 Uppsala Universitet, Jur.kand.
2001 Universitetet i Maastricht

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

CV

2023 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2023 Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, Counsel
2016 - 2017 Byggföretagen, Arbetsrättsexpert
2006 - 2016 Hamilton Advokatbyrå, Senior Associate
2003 - 2006 Värmlands Tingsrätt, tingsnotarie

Utbildning

2003 Uppsala Universitet, Jur.kand.
2001 Universitetet i Maastricht

Medlemskap

2017 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Relaterade nyheter