Disruptiv teknik

AI, blockchain, internet-of-things och annan disruptiv teknik förändrar affärer och skapar möjligheter till helt nya affärsmodeller. De innebär också en rad juridiska utmaningar inom områden som dataskydd, immateriella rättigheter, marknadsföring och konsumenträtt, konkurrensrätt och branschspecifika regler, som exempelvis inom fintech. 

Cirio erbjuder juridisk expertis inom dessa och andra områden för att hjälpa våra klienter att navigera i detta ofta komplexa juridiska landskap, och göra det möjligt att nå affärsmålen.

Relaterad expertis

Relaterade nyheter