Ai Scanner till hemsidan
Event 24.04.30

Skapa förutsättningar för hållbar AI över tid tillsammans med Cirio Advokatbyrå och It-företaget Asurgent

Tillsammans med Asurgent, har vi lanserat en modell – AI Readiness Scanner. Ett verktyg som går igenom AI-relaterade aspekter såsom strategi, styrning, processer, juridik, etik, teknik, säkerhet, uppföljning och kontinuerliga förbättringar.

Med stöd av vår modell hjälper vi dig att praktiskt, strukturerat och proaktivt fånga de juridiska, tekniska och andra AI-relaterade aspekterna er organisation behöver hantera inför er AI-resa. Syftet är att ni, genom att använda vår modell för att skapa och främja hållbar AI över tid, lägger grunden för att er organisation ska lyckas med sina AI-ambitioner.

Genom att delta i vårt seminarium kommer deltagarna att få värdefulla insikter om hur vi, med vår praktiskt inriktade modell, tillsammans kan utarbeta ett beslutsstöd som tydligt redogör för er organisations nuvarande position jämförd med dess AI-ambitioner och målsättningar. Beslutsunderlaget inkluderar såväl viktiga insikter om organisationens aktuella nuläge som våra rekommendationer för nästa steg i verksamhetens framtida ambitioner.

Vår förhoppning är att ni efter seminariet blir intresserade av att genomlysa era AI-ambitioner och skapa förutsättningar för en hållbar hantering med vår AI-anpassade modell och arbetsprocesser.

Seminariet riktar sig främst till beslutsfattare och övriga intressenter i ledande position med påverkan på er organisations ambitioner inom AI.

Vi erbjuder följande datum för våra fysiska seminarier hos oss på Cirio.

  • 15 maj kl. 8.30 – 9.30
  • 11 juni kl. 8.30 – 9.30

Efter seminariet finns möjlighet till frågestund för alla som är på plats.

Läs mer och anmäl ditt intresse här.

För mer information är du välkommen att kontakta någon av oss:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.