Webbinarier 24.05.14

DAG 1 Cirio Transaction Week – Vad behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft?

Välkommen till den första dagen av årets Cirio Transaction Week, som bjuder på strategiska analyser och ett makroperspektiv på transaktionsmarknaden, ur såväl svensk som global synvinkel.

  • Vilka händelser och trender påverkar marknadens förutsättningar 2024?
  • Vad ligger bakom de påverkanskampanjer som genomförts mot Sverige och vår region, och hur har de påverkat bilden av vårt land?
  • Vilka hot och möjligheter ser företagsledare, kopplat till den förändrade Sverigebilden?
  • Vilka politiska och regulatoriska åtgärder krävs för att bevara Sveriges konkurrenskraft?
  • Vilka tänkbara affärsmöjligheter ser vi framåt för svenska och utländska investerare?

 

Panel

  • Magnus Hjort, Generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Albin Kainelainen, Generaldirektör, Konjunkturinstitutet
  • Katrine Kielos-Marcal, Ekonomijournalist & författare, Dagens Nyheter
  • Petter Kilefors, Managing Partner, Arthur D Little Norden
  • Fredrik Bergström, Ekonomie Doktor, Infrastrukturrådgivare

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.