Medarbetare

Ranking och referenser

Testimonials from clients, Legal 500

”Caroline Olstedt Carlström has expert knowledge of privacy.”

”The team is led by one of Sweden’s best privacy lawyers, Caroline Olstedt Carlström.”

”Caroline Olstedt Carlström has an outstandingly high level of knowledge of the Swedish and EU privacy regulation. She has also a very high level of understanding of the business’ needs within this area.”

”Caroline Olstedt Carlström has a pedagogic talent to explain complex rules.”

”Interested in our business and flexible.”

Clients describe Caroline Olstedt Carlström as one of the leading experts in the area of personal data protection.” – Chambers Europe

Caroline Olstedt Carlström

Partner

Caroline är partner och ansvarar för Cirios Dataskyddsgrupp. Hon har över 20 års erfarenhet av internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare åt företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans, e-handel, hälsovård och bioteknik.

Carolines gedigna erfarenhet inom dataskydd täcker ett brett spektrum av operativa, compliance, reglerings, strategi och policyfrågor. Caroline har uppdrag som externt dataskyddsombud och hon tillhandahåller strategiskt ledningsstöd på dataskyddsområdet. Hon har agerat som legal-rådgivare till några av världens största organisationer i frågor som bland annat rör internationella dataöverföringar, regelefterlevnad, tillsynsprojekt och produktutveckling.

Caroline har även under 5 år arbetat som internationell dataskyddschef (VP Privacy) på Klarna Bank, med globalt ansvar för Klarna-koncernens dataskyddsstrategi, verksamhet och compliance och ledde dess Global Privacy Office.

Caroline är engagerad i olika branscharbetsgrupper inom dataskydd, är ordförande i Forum för Dataskydd och sitter bland annat med i ICCs internationella kommission för den digitala ekonomin.

Caroline är som enda dataskyddspecialist i Sverige inkluderad i Legal 500s Hall of Fame. Hon är även rankad som Most Highly Regarded och Thought Leader av Who’s Who Legal samt omnämnd på Data Protection Spotlight Table av Chambers. Som den enda juridiska rådgivaren inkluderades Caroline även på Tech50, listan över Sveriges 50 mest inflytelserika personer inom tech, både 2022 och 2023.

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Stockholm, Partner
2016 - 2017 IAPP – International Association of Privacy Professionals; medlem av European Advisory Board
2012 - 2017 Klarna Bank AB, internationell dataskyddschef (VP Privacy)
2012 Forum för Dataskydd, Ordförande
2000 - 2012 DLA Piper Sweden, Senior Associate
1999 - 2000 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, International Tax consultant

Utbildning

1997 Stockholms universitet, Jur.kand. (L.LM.)

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (sedan 2017, samt även 2003-2012)
Forum för Dataskydd,
IAPP International Association of Privacy Professionals

Språk

Svenska
Engelska

Ranking och referenser

Testimonials from clients, Legal 500

”Caroline Olstedt Carlström has expert knowledge of privacy.”

”The team is led by one of Sweden’s best privacy lawyers, Caroline Olstedt Carlström.”

”Caroline Olstedt Carlström has an outstandingly high level of knowledge of the Swedish and EU privacy regulation. She has also a very high level of understanding of the business’ needs within this area.”

”Caroline Olstedt Carlström has a pedagogic talent to explain complex rules.”

”Interested in our business and flexible.”

Clients describe Caroline Olstedt Carlström as one of the leading experts in the area of personal data protection.” – Chambers Europe

CV

2019 Cirio Advokatbyrå
2017 - 2018 Advokatfirman Lindahl, Stockholm, Partner
2016 - 2017 IAPP – International Association of Privacy Professionals; medlem av European Advisory Board
2012 - 2017 Klarna Bank AB, internationell dataskyddschef (VP Privacy)
2012 Forum för Dataskydd, Ordförande
2000 - 2012 DLA Piper Sweden, Senior Associate
1999 - 2000 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, International Tax consultant

Utbildning

1997 Stockholms universitet, Jur.kand. (L.LM.)

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (sedan 2017, samt även 2003-2012)
Forum för Dataskydd,
IAPP International Association of Privacy Professionals

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter