Event   Press  

Cirio talar på Mötesplats Offentliga Affärer 20-21 oktober

2021.10.13

Den 20-21 oktober deltar några av våra partners på mässan Mötesplats Offentliga Affärer - i år en mässa med fysiska möten på Nackastrandsmässan i Stockholm.

Lennart Ekdahl är moderator och flera intressanta gäster från näringslivet är inbjudna, t ex civilminister Lena Micko, diplomaten Jan Eliasson, justitierådet Helena Rosén Andersson och många fler.

Cirio har representanter på plats i monter 28 under hela mässan. Välkommen att besöka oss där!

Programpunkter:

20 oktober handlar en av programpunkterna om den svenska ramavtalskonstruktionen. Under de senaste åren har ett flertal domar kommit som på olika sätt påverkar förutsättningarna för användningarna av ramavtal i en riktning som kan uppfattas begränsande. Cirios Eva-Maj Mühlenbock gör tillsammans med Anders Asplund från Upphandlingsmyndigheten och Charlotte Murray från Adda AffärsConcept bl a en analys av aktuell praxis.

20 oktober håller Cirios Caroline Olstedt Carlström ett intressant seminarium om - Hot och risker inför en upphandling. En föreläsning som berör viktiga faktorer att ta hänsyn till vid upphandlingar med utgångspunkt ur GDPR, dataintrång samt vilka juridiska aspekter som finns att förhålla dig till.

21 oktober deltar Cirios Olof Hallberg i ett panelsamtal om den pågående lagstiftningen för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Regeringen har lagt fram ett antal förslag om ändringar i upphandlingslagarna och frågan är om det kommer bli enklare?

21 oktober kommer bl a en diskussion hållas kring frågan hur du som köper in och upphandlar tjänster ska förhålla dig till frågor som säkerhet och personuppgifter i molnet vid användning av servrar stående i tredje land, GDPR och den lagstiftning som påverkar. Kan vi upphandla molnbaserade tjänster eller inte? Daniel Melin inleder programpunkten och Anna Fors från Försäkringskassan och My Bergdahl från IT & Telekomföretagen deltar i panelen tillsammans med Cirios David Frydlinger.

För mer information om programmet och hålltider läs mer i PROGRAMMET.

Kontaktperson hos oss är:

Share
Eva-Maj Mühlenbock
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 61
Share


Expertise