News

Realtid intervjuar David Frydlinger och Emma Dansbo om ojämställdheten på advokatbyråer

2022.10.13

För att bli partner så måste man generera uppdrag. Frågan är om det är lättare för män än kvinnor?” – säger Cirios David Frydlinger i en ny intervju för Realtid, där även Emma Dansbo och forskaren Jens Näsström medverkar.

Sett till antalet partners så råder ojämlikhet på svenska advokatbyråer, ett förhållande som byråerna oftast lastas för. Men vilken roll har klienterna och deras val i sammanhanget?

Läs mer i en ny rapport från Cirio i samarbete med Regi och Jens Näsström, som visar att klienterna håller utpräglat kvinnliga egenskaper högt, men att majoriteten ändå väljer manliga advokater.

Läs artikeln här som publicerades i Realtid 2022-10-13 (obs kräver abonnemang).

Share
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Emma Dansbo
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 01
Share


Expertise