Event  

Webbinarium 10 maj om de nya EU-reglerna om artificiell intelligens – hur påverkar de er verksamhet?

2021.04.22

Artificiell intelligens är på väg att bli en integrerad del av vardagen, i affärslivet, i myndighetsutövning och i privatlivet. Tekniken erbjuder enorma fördelar, men innefattar också stora risker för såväl individers integritet och hälsa som samhället i stort. I syfte att skapa spelregler för att åstadkomma rätt balans publicerade EU-kommissionen den 21 april 2021 sitt förslag till ny förordning om artificiell intelligens. Alla branscher kommer att påverkas av denna lagstiftning t.ex. IT, bank & finans, medicinteknik, energi, edtech, autonoma fordon, offentlig sektor m.fl. Reglerna är förenade med tuffa sanktionsrisker om upp till 4 % av företagens omsättning.

I webbinariet kommer Cirios Emma Dansbo och David Frydlinger bl.a. gå igenom följande frågor:

  • Vad menas med ’artificiell intelligens’ i förslaget?
  • Vilka AI-system och vilka branscher kommer att omfattas av reglerna?
  • Vilka är de viktigaste kraven som kommer att ställas på användare, leverantörer, tillverkare, importörer och distributörer av AI-system?
  • Vilka sanktionsmekanismer föreslås införas i förslaget?

Datum
10 maj 2021

Tid
12:00 - 13:00

Plats
Via Zoom

Vill du delta, anmäler du dig via den här länken.

Varmt välkommen önskar Cirio!


För mer info, kontakta någon av:

Share
Emma Dansbo
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 01
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Share


Expertise