Hållbarhet 24.06.03

Cirio Advokatbyrå lanserar jämställdhetsinitiativet Projekt E.V.A. – Söker köpare av advokattjänster för medverkan

Cirio Advokatbyrå startar jämställdhetsinitiativet Projekt E.V.A. (Equally Valued Attorneys), för ökad jämställdhet mellan könen och social hållbarhet i advokatbranschen. Under ledning av forskaren Jenny Lantz och arbetspsykologen Jens Näsström är målet att skapa en ny uppförandekod för advokatbyråer och klienter som kan vara vägledande för branschen. Cirio söker nu köpare av affärsjuridiska advokattjänster för medverkan i projektet.
Jämställdhet är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjning i advokatbranschen men fortfarande köps och säljs affärsjuridiska advokatbyråtjänster till två tredjedelar av män. 2022 tog Cirio fram rapporten ”Hur påverkar klienterna jämställdheten på advokatbyråerna?” som undersökte klienters omedvetna föreställningar om kvinnliga respektive manliga adokater och hur relationen mellan advokat och klient påverkar möjligheten till ökad jämställdhet. Studien indikerade att samverkan och mer dialog mellan klient och advokatbyrå behövs för att uppnå målet om en jämställd bransch.

Därför startar Cirio nu initiativet Projekt E.V.A. (Equally Valued Attorneys) efter Sveriges första kvinnliga advokat, Eva Andén. Ambitionen är att köpare och säljare av affärsjuridiska advokattjänster ska arbeta tillsammans och gemensamt ta fram en uppförandekod med förhoppningen om att den ska bli vägledande i branschen.

– Som advokatbyrå har vi ett stort ansvar att säkerställa att alla har samma förutsättningar att lyckas, men klienters val av advokat har också stor påverkan på byråernas jämställdhet. Därför är det otroligt viktigt att vi får med oss köpare av advokattjänster i Projekt E.V.A., och nu söker vi fler köpare av affärsjuridiska advokattjänster som vill vara med och arbeta fram uppförandekoden, säger David Frydlinger, partner och hållbarhetsansvarig delägare på Cirio.

Jenny Lantz är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på organisation och ledarskap. Hennes forskning innefattar bland annat organisation, ledarskap och genus/mångfald och hon har också omfattande erfarenhet av förändringsarbete kring mångfald och inkludering i en mängd olika branscher.

– Att ta ansvar för kulturen genom att samarbeta med intressenter ligger i framkant och är också en viktig nyckel till att åstadkomma bestående resultat. Jag ser fram emot att leda det här arbetet tillsammans med Cirio och projektgruppen, säger Jenny Lantz.

Målet med Project E.V.A. är att skapa en ny uppförandekod som ska gälla både för klient och advokatbyrå i upphandlingssituationen, i ärenden och mellan ärenden och ska även innehålla tillhörande principer för tillämpning. Målet är att ha första delen av uppförandekoden klart till årsskiftet och tillhörande principer för tillämpning klara till sommaren 2025.

Läs mer här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.