Webbinarier 20.10.01

Hur undviker ni de etiska och juridiska riskerna i era AI-satsningar?

Artificiell intelligens och andra datadrivna tekniker medför en enorm potential för företag att skapa nytt affärsvärde, hitta nya affärsmodeller och nya marknader. Inom branscher såsom hälso- och sjukvård, medicinteknik, fordon, energi, finansiell sektor, fastighetssektorn och detaljhandel.

Men samtidigt medför tekniken ofta svårupptäckta etiska och juridiska risker – integritetsintrång, diskriminering och social exkludering och överträdelser av lag som är lätta att missa innan en uppskalning sker och det är för sent. Detta kan i sin tur leda till förlorad kundtillit och ekonomiska förluster.

I detta webbinarium med Cirio och Anna Felländer från AI Sustainability Center går vi igenom:

  • Vilka är de fyra viktigaste fallgroparna i AI-satsningar som kan leda till att etiska och juridiska regler överträds?
  • Exempel på olika typer av företags arbete med att upptäcka och hantera sina etiska och juridiska risker
  • Hur ser det kommande EU-regelverket om AI ut, och i vilka branscher kommer det att få mest genomslag?

Varför och hur behöver företag vidta åtgärder redan idag för att undvika framtida förluster och istället uppnå framgång med sina AI-satsningar?

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.