Press 21.06.28

Ny bok: Komplexa samarbeten kräver nya typer av avtal

Medan affärslivet i mångt och mycket har förändrats under de senaste åren har sättet som vi ingår samarbeten på inte gjort det. I boken Contracting in the New Economy beskriver David Frydlinger, managing partner på Cirio, och tre medförfattare hur företag och organisationer kan bibehålla konkurrenskraft och öka värdet av sina samarbeten genom att förändra sättet på vilket de ingår avtal.

Samarbeten inom outsourcing, supply chain, joint ventures, entreprenader, franchising, företagsallianser och offentlig-privat samverkan präglas idag överlag av en traditionell syn på inköp och avtal, i vilka parterna står i ett motsatsförhållande. Samtidigt går det ofta att läsa i vd-ord och strategidokument att partnerskap och olika typer av kund- och
leverantörssamarbeten är avgörande för att sänka kostnader, höja kvalitet och driva innovation.

– Dagens kontraktskrivande behöver ses med andra ögon än vad de typiskt sett görs idag. Det är, i dagens snabba digitaliserade och globala värld, omöjligt att förutspå vartenda tänkbart scenario, något som är utgångspunkten för traditionell kontraktsskrivning. I stället för att utgå från ett nollsummespel – där målet är att skydda sig själv mot den andra parten, minimera de egna riskerna och maximera det egna utfallet – behöver avtal i mer komplexa samarbeten sträva efter gemensam framgång, säger David Frydlinger.

I boken går Frydlinger, tillsammans med tre medförfattare, grundligt igenom metoden bakom så kallade relationsbaserade kontrakt, som företag som Dell, Intel och Telia framgångsrikt använt sig av. Läsaren får bland annat ta del av praktiska exempel och lära sig mer om hur konceptet kan appliceras på de egna affärsrelationerna. Förordet är skrivet av den tidigare nobelpristagaren Oliver Hart, ekonomiprofessor vid Harvard University, som tidigare varit Frydlingers medförfattare i artiklar i ämnet.

– Efter att ha noterat vilken positiv inverkan metoden kan ha för verksamheter hoppas jag att boken ska få fler aktörer att skapa spelregler som gör att onödig friktion kan undvikas och att båda parter kan få ut mer potential av samarbetet, säger David Frydlinger.

 

Läs mer om boken HÄR.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.