Hållbarhet 22.06.14

Rapport: ”Hur påverkar klienterna jämställdheten på advokatbyråerna?”

Jämställdhet och mångfald på Sveriges advokatbyråer har under senare år blivit en alltmer angelägen fråga, för såväl advokatbyråerna själva, deras anställda som för klienterna.

Delägarskap på en advokatbyrå är nära förknippat med advokatens förmåga att attrahera klienter och ärenden. Advokatbyråerna har en mycket viktig roll för att skapa lika förutsättningar för manliga och kvinnliga advokater att bygga den förmågan. Data indikerar att köpare av advokattjänster säger sig ha preferenser för egenskaper hos sina advokater som, enligt socialpsykologisk forskning, oftast förknippas med kvinnor. Varför köps då en klar majoritet av alla advokattjänster från manliga advokater?

Syftet med denna rapport är att skapa ett diskussionsunderlag för att lyfta frågan om mångfald och jämställdhet på advokatbyråer till en fråga som också handlar om relationen mellan advokatbyråerna och deras klienter.

”Vi vill öppna upp för en dialog med våra klienter, för att tillsammans komma fram till konkreta aktiviteter som klienter och byråer kan göra för att driva på utvecklingen”, säger David Frydlinger, managing partner på Cirio.

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.