Webbinarier 23.05.05

Investeringar, samarbeten och möjligheter i den gröna omställningen – Dag 4 Cirio Transaction Week

 

Paneldebatt om industri, infrastruktur och transaktioner

Elektrifiering och tekniker för koldioxidlagring och minskning av utsläpp är exempel på åtgärder som just nu är viktiga initiativ inom Sveriges industri- och infrastruktursektorer. Dessa åtgärder syftar till att öka den klimatmässiga hållbarheten inom sektorerna och samhället i stort. Samtidigt uppstår nya marknader och affärsmöjligheter, exempelvis i form av tillverkning av fossilfritt stål, solceller och batterier.

I denna inspelning från dag 4 ser du en panel med beslutsfattare och experter från såväl näringslivet som politiken och juridiken. Under en dryg timma diskuterar de investeringsklimatet och förutsättningarna för industrin och infrastruktursektorn.

Paneldeltagare är Carl-Wilhelm Levert, Senior Investment Manager, Polhem Infra, Joakim Ceije, Head of Public Affairs, Stockholm Exergi, Marie Trogstam, Chef för hållbarhet & infrastruktur, Svenskt Näringsliv och Jörgen Möller, Partner på Cirio.

Paneldiskussionen modereras av David Frydlinger.

Välkommen att titta på en mycket intressant paneldebatt!

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.