Mångfald 22.10.10

Kortversionen av Cirios jämställdhetsrapport

Ämnet i rapporten är jämställdhet i advokatbranschen, något vi på Cirio arbetar aktivt med för att förbättra. Även om vi som byrå och hela advokatbranschen som helhet behöver göra betydligt mer i frågan anser vi att klientperspektivet vanligtvis saknas i diskussionen. Därför gjorde vi tillsammans med analysföretaget Regi och arbetspsykologen Jens Näsström, en studie av klienternas syn på jämställdhet hos advokatbyråer och försökt ta reda på om de har preferenser utifrån kön när de upphandlar affärsjuridiska tjänster. Så vitt vi kan se har den här typen av studie inte gjorts tidigare i Sverige.

Vår förhoppning är att rapporten kan fungera som diskussionsunderlag på advokatbyråer och bland såväl köpare som säljare av affärsjuridiska tjänster.

Rapporten visar på en hel del intressanta insikter bland annat:

  • Kvinnor utgör helt klart en minoritet både på köpar- och säljarsidan.
  • Att 60 procent av respondenterna (köpare av advokattjänster) kan inte eller vet inte om de kan påverka jämställdheten på de advokatbyråer de anlitar. (Av de manliga respondenterna var motsvarande andel 67 procent.)
  • Att den ”ideala advokaten” uppges – enligt socialpsykologisk forskning om könsstereotyper – ha typiskt kvinnliga egenskaper på total nivå. Men när vi tittar närmare på respondenternas kön ser vi att manliga klienter värderar de typiskt manliga egenskaper hos advokater högre.

Resultaten från den studie vi gjort ger utrymme för flera tolkningar. För att ta del av resultaten och veta hur vi ser på ökad medvetenhet som en del av vägen framåt,  läs mer här i kortversionen av rapporten.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.